• Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid
 • Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid

Spelreglement - Lot van Oranje Nations League

Actievoorwaarden - Lot van Oranje Nations League

Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij B.V., gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: “Staatsloterij”), georganiseerde actie “Lot van Oranje” (hierna: “de Actie”), ter promotie van de 10 oktober trekking van Staatsloterij.

De Actie

De Actie: Het Lot van Oranje is een gratis winactie om kans te maken op Oranje prijzen. Zie prijzenpakket hieronder. De actieperiode loopt van 17 september 2022 t/m 25 september 17:00 uur 2022 (hierna: “de Actieperiode”).

Deelname aan de Actie

 1. Deelname: Je kunt deelnemen aan deze Actie gedurende de Actieperiode, via de mediakanalen van Staatsloterij, de KNVB, Voetbal.nl, voetbalzone.nl of direct via de website lotvanoranje.nl en door vervolgens de volgende verplichte gegevens in te vullen: geslacht, voornaam, achternaam, postcode, huisnummer, emailadres, woonplaats en geboortedatum. Deze gegevens worden tot 6 maanden na de trekking bewaard (in opdracht van) door Staatsloterij. Optioneel kan de deelnemer een telefoonnummer invullen. De deelnemer geeft hiermee toestemming voor een eenmalig telefonisch aanbod om automatisch mee te gaan spelen met Staatsloterij. De deelnemer ontvangt bij deelname een lotnummer, met dit lotnummer maakt de deelnemer kans op de prijzen uit het prijzenpakket. Elk lotnummer bevat de letters LVO gevolgd door zes cijfers, bijvoorbeeld: LVO123456.
 2. Deelname bevestiging ontvangt de deelnemer via staatsloterij@lotvanoranje.nl . Dit mailadres komt vanuit Lotify.
 3. Deelname gaat per uniek emailadres. Een persoon kan maximaal 1 prijs winnen.

De Trekking

De trekking vindt plaats met een notaris van Lotify B.V. op 25 september tussen 18.00 uur en 20:00 uur. Winnaars worden getrokken uit het trekkingsbestand op het moment van de trekking.

Het Prijzenpakket

Het prijzenpakket bestaat uit:

Hoofdprijs Aantal Waarde per stuk Totale waarde
VIP-Experience Huis van Oranje (5 pers.) 1 €2250 €2250
Topprijzen
Oranje Items 10 €90 €900
KNVB Bal 30 €35 €1050
Kaarten Huis van Oranje 25x2 €100 €2500
KNVB-Clinic 1 €825 €825
Straat Staatsloten (incl. XL) 20 €200 €4000
TOTAAL 87 €11.525

Prijs Innen

 1. Prijzen zijn niet overdraagbaar. Er is in totaal 1 trekking en er worden honderdtwaalf (112) prijzen weggegeven. In totaal zijn er 87 winnaars die een prijs winnen.  Winnaars kunnen tussen 20:45 en 22:45 uur op 25 september 2022 zien of zij hebben gewonnen via lotvanoranje.nl, winnaars blijven anoniem. De trekking wordt verricht door de trekkingscommissie van Lotify B.V. onder toezicht van de notaris. Naast de winnaars worden 10 reservewinnaars getrokken.
 2. Persoonsgegevens van de winnaars zullen nooit publiekelijk worden gedeeld en bekendmaking meespelen is dus anoniem.
 3. Staatsloterij benadert uiterlijk 1 week na afloop van de Actieperiode de winnaars van de Actie via het bij Staatsloterij bekende e-mailadres.
 4. De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk email bericht over de wijze van afhandeling van de prijs en geschiedt op basis van de bij Staatsloterij bekende gegevens. In het geval een winnaar niet binnen twee weken heeft gereageerd op de communicatie van organisator, vervalt de prijs aan een reservewinnaar.
 5. Bij prijzen boven de 449 euro zal kansspelbelasting van 29% door Staatsloterij worden afgedragen. De winnaar krijgt de prijzen van deze Actie netto uitgekeerd zonder daarover nog belasting verschuldigd te zijn.
 6. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 7. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen en de prijs is niet overdraagbaar.
 8. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens incorrect zijn, heeft Staatsloterij het recht om de desbetreffende van deelname aan de Actie uit te sluiten. In dat geval zal de prijs toekomen aan een reservewinnaar.
 9. Medewerkers van Nederlandse Loterij en aangesloten bureaus zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

Overige bepalingen

 1. Op de via deze Actie te winnen toegangskaarten zijn de KNVB Standaardvoorwaarden van toepassing en door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de KNVB Standaardvoorwaarden. De KNVB Standaardvoorwaarden zijn te raadplegen via deze link en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Actievoorwaarden en de KNVB Standaardvoorwaarden voor wat betreft de toegangskaarten, prevaleren de KNVB Standaardvoorwaarden.
 2. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Staatsloterij zich het recht voor om deelnames of Staatsloterij abonnees aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen. In dat geval zal de prijs toekomen aan een reservewinnaar.Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.
 3. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.
 4. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Staatsloterij niet aansprakelijk.
 5. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Staatsloterij.
 6. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Staatsloterij.
 7. De actievoorwaarden zijn te vinden op lotvanoranje.nl.
 8. Klachten, vragen of opmerkingen betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Nederlandse Loterij, Afdeling Klantenservice Postbus 818, 2700 AV te ZOETERMEER of via https://www.nederlandseloterij.nl/klantenservice.
 9. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 10. Bij deelname gaat men akkoord met het privacyreglement van Nederlandse Loterij.